Starší ročníky

 

Ročník 2013

Třetí ročník představil opět kvalitní tvůrce a představil kvalitní program.

Prvního kola Trienále Valmez se zúčastnilo dvacet šest výtvarníků bez rozdílu věku a uměleckého zaměření. V rámci tohoto klání vybrala odborná výtvarná komise na základě anonymní obrazové dokumentace pět finalistů: MILAN HAJDÍK, TADEÁŠ KOTRBA, PAVLA  MALINOVÁ, HANA MIKULENKOVÁ a JAN VYTISKA.

Výstava finalistů Ceny Rudolfa Schlattauera poukazuje na to, že konečným výstupem soutěžního klání může být i unikátní souhra výtvarných technik. Expozice letošních finalistů v Galerii Sýpka představí téměř dokonalý přehled mladé malby. Vzniká tak dojem smysluplné umělecké tvorby, na níž jsou zastoupeny výjimečné talenty současné malířské scény.

Finalista Milan Hajdík studoval na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém malířském projevu se programově zabývá veristickým obrazem, jeho vznikem, metamorfózou, možností interpretace (dezinterpretace), definicí obrazu mediem, jeho přesahem nebo mystifikací. Vedle klasické olejomalby používá nemalířských materiálů a prostředků, jako gumoasfalt, bittumemen, nitrolaky, metalické barvy, netkané plastové textilie, brusky, vizy ap.

Tadeáš Kotrba studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze a byl na studijním pobytu v Londýně na Central Saints Martins College of Arts and Design. Syn sochaře Maria Kotrby se zabývá převážně malbou s přesahem do ilustrace. Jeho díla vycházejí z celkového vnímání světa a překážek, jenž nám přináší sám život. Prožité zážitky jsou propojeny se snovým pojetím malby, které vypráví existenční příběh. Velkou roli u znázorňovaných obrazů plní atmosférická krajina či architektura představující zápas člověka s přírodou.

Pavla Malinová studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, je absolventkou Fakulty umění v Ostravě a byla finalistkou Ceny kritiky pro mladou malbu v roce 2011. Ve své tvorbě se plnohodnotně a zároveň komplementárně zabývá malbou, hudbou, videem či tvorbou objektů. Její originální styl malby připomíná dětskou kresbu s čitelnými odkazy na českou malířskou modernu, surrealismus i světový art brut. Rukopis maleb je rozpoznatelný díky tlumené směsi barev, kruhovitým nabobtnávajícím prvkům, propletencům tvarů a bytostí. Obrazy Pavly Malinové podněcují naši představivost a vnímání toho, co se v obrazu ukrývá za mnohoznačnými barevnými tvary a postavami. V médiu malby si pohrává s dvojsmyslnými optickými hříčkami, z nichž často vycítíme sexuální podtext.

Malby Hany Mikulenkové hýří pestrou škálou barev a silným kontrastem připomínajícím streetartovou scénu. Celkovou barevnou explozi často dotváří reálnými prvky či úryvky z textů vlastních nebo oblíbených skladeb. Písmo má funkci vizuální, přesto je text záměrně vybrán tak, aby dotvářel obsah obrazu.  Expresivní tahy štětce umožňují vniku nového patrně čitelného příběhu v symbolických zkratkách. Hana Mikulenková studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Během studií pobývala na univerzitách v řecké Soluni a brazilské Bahíi, absolvovala také půlroční pracovní stáž v galerii Zaumprojects v portugalském Lisabonu a nyní působí jako kurátorka v Industial Gallery v Ostravě.

U obrazů Jana Vytisky je cítit hravost, nespoutanost a punkerství. Má slabost pro mýtus lidového hrdiny a pro sebestylizaci. Jeho tvorba je velmi specifická a rozeznatelná díky opakujícím se estetickým znakům.  Inspirační zdroje nalézá v béčkové kultuře, hororu, streetartu a tuctových počítačových hrách. Vypráví ty nejtemnější hororové příběhy s deathmetalovou dekorací ozvláštněné o prvky venkovské mytologie a folkloru. Jeho malby, kresby, objekty a animace jsou provokativní, naturalistické, šokující a probouzejí v divákovi emoce, chvění i nečekané reakce. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčíčí a poté pokračoval ve studiu na Fakultě umění Ostravské univerzity. Je držitelem ocenění na Art Prague, Ceny diváků na přehlídce finalistů Ceny kritiky za mladou malbu a byl finalistou přehlídky Arts Point.

Cenu Rudolfa Schlattauera přiřkla odborná komise Pavle Malinové a město získá do svých sbírek obraz Svěrající kazajka. Čestnou Cenu získal Tadeáš Kotrba, jehož malba Každý někde hledá, se stane součástí městských sbírek. Divácky nejoblíbenější autorem se stal Tadeáš Kotrba a získal Cenu veřejnosti.


 

Ročník 2010

Druhý ročník Ceny Rudolfa Schlattauera potvrdil důležitost této výtvarné přehlídky a opětovně poskytl návštěvníkům kvalitní vniknutí do sfér výtvarného umění s bohatý výstavní program. Přihlásilo se 22 výtvarníkůVýtvarná komise vybrala deset finalistů, kteří během podnětné autorské besedy přiblížili návštěvníkům svou tvorbu. Vrcholem byla  vernisáž, následná výstava a  slavnostní udílení cen.

Cenu Rudolfa Schlattauera získal Jaroslav Koléšek, Čestná cena byla udělena Petře BrázdilovéCenu veřejnosti obdržel Filip Dobiás.

Roku 2012 v galerii Sýpka proběhla výstava laureátů.

V rámci projektu se také uskutečnila výstava nesoucí název Iná krajina. Vznikla ve spolupráci s Galerií Jána Koniarka v Trnavě, na níž se představil Erik Šille a Michal Czinege.

__________________________________________________________

Ročník 2008

První ročník Ceny Rudolfa Schlattauera se vyjímal hojnou účastí výtvarníků všech generací, pestrou skladbou výtvarných děl a bohatým výstavním programem. Zúčastnilo se jej 33 výtvarníků, konaly se 2 výstavy, proběhla komorní a podnětná autorská besedapromítala se přihlášená díla s komentářem jejich autorů a kromě vernisáží jsme se dočkali  i slavnostního udílení cen.  Cenu Rudolfa Schlattauera získala Marcela Podzemná, Čestnou cenu Viera Sobková, která zároveň obdržela i Cenu veřejnosti.