Ročník 2008

Přihláška

Vyplněnou přihlášku (PDF soubor ke stažení) spolu s CD-ROMem obsahujícím kvalitní obrazovou dokumentaci 10-ti výtvarných prací ve formátu TIFF v rozlišení cca 1800×1800 pixelů (u trojrozměrných prací je vhodné pořídit více záběrů z různých stran) zasílejte nejpozději do 30. června 2008 na adresu:

Galerie Sýpka
Komenského 169
757 01 Valašské Meziříčí

nebo odevzdejte osobně na téže adrese.

Každé zdokumentované výtvarné dílo musí obsahovat technické parametry (autor, název, rok vzniku díla, rozměr, technika, materiál).

Vybraní výtvarní umělci jsou povinni připravit svoji expozici v rámci výstavy, která se bude konat v době od 7. listopadu do 7. prosince 2008 v prostorách Galerie Sýpka a přilehlé někdejší vězeňské kapli ve Valašském Meziříčí. O svém výběru budou výtvarníci informováni v průběhu září 2008.

Držitel Ceny Rudolfa Schlattauera nebo Čestného uznání je povinen porotou vybrané výtvarné dílo po obdržení finanční odměny podstoupit městu.

Zaslaná fotodokumentace výtvarných děl všech přihlášených autorů bude archivována a může být pořadateli využita pro propagaci Bienále Valmez.

Na případné dotazy rádi odpovíme prostřednictvím e-mailu:

cervenkova@kzvalmez.cz

Podmínky udělování Ceny Rudofa Schlattauera naleznete zde.

Ročník 2008