Přihláška

Přihláška

Vyplněnou přihlášku (PDF nebo Word soubor ke stažení) odevzdejte

– prostřednictvím poštovní zásilky spolu s CD-ROMem obsahujícím kvalitní obrazovou dokumentaci 10-ti výtvarných prací nejlépe ve formátu TIFF v rozlišení cca 1800×1800 pixelů (u trojrozměrných prací lze pořídit více záběrů z různých stran) zasílejte poštou na adresu: TRIENÁLE VALMEZ – KZ, Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí

– nebo elektronicky na emailcervenkova@kzvalmez.cz (využijte k tomuto účelu úschovní servery pro zachování velké kvality snímku).

osobně na v Galerii Sýpka nebo v Turistickém informačním centru.

Každé zdokumentované výtvarné dílo musí obsahovat technické parametry (autor, název, rok vzniku díla, rozměr, technika, materiál). Zaslaná fotodokumentace výtvarných děl všech přihlášených autorů bude archivována a může být pořadateli využita pro propagaci Ceny Rudolfa Schlattauera.

Uzávěrka přihlášek k 31. července 2016

O svém výběru budou vybraní výtvarníci informováni k 22. srpna 2016.

Na případné dotazy rádi odpovíme prostřednictvím e-mailu: cervenkova@kzvalmez.cz

Podmínky udělování Ceny Rudofa Schlattauera naleznete ZDE.