Podmínky

Cena Rudolfa Schlattauera 2016

Cena Rudolfa Schlattauera je určena všem výtvarníkům okresu Vsetín a není nikterak věkově vymezena. Umělci, kteří se výtvarné přehlídky zúčastnili v minulých ročnících a nezískali titul laureáta, mají možnost hlásit se opakovaně.

Výtvarná přehlídka je vypisována jako soutěž, do níž se přihlašují umělci sami. Kromě potvrzených vyplněné přihlášky musí výtvarníci ucházející se o Cenu Rudolfa Schlattauera zaslat obrazovou dokumentací 10 prací. Každé zdokumentované výtvarné dílo musí obsahovat technické parametry (jméno autora, název, rok vzniku díla, rozměr, technika, materiál). Přihlášky lze odevzdat písemně (CD-ROM)  na adresu Trienále Valmez – KZ, Komenského 1, 75701 Valašské Meziříčí, nebo elektronicky na email cervenkova@kzvalmez.cz (výhodné použít úschovné servery pro zachování kvality snímku).

Uzávěrka přihlášek je 31. července 2016.

Přihláška – ZDE

Cena je udělována za dvou či trojrozměrné přenosné výtvarné dílo nebo za tematický soubor výtvarných děl. Díla musejí být vytvořena během posledních tří let.

O udělení ceny rozhoduje nezávislá sedmičlenná porota odborníků v oboru vizuálního umění.

Komise na základě anonymní obrazové dokumentace vybere 5 finalistů, jejichž práce budou představeny v galerii Sýpka v době od 12. září do 13. listopadu 2016. Vybraní výtvarní umělci jsou povinni připravit svoji expozici v rámci výstavy. O výběru budou výtvarníci informováni do 22. srpna 2016.

Cena Rudolfa Schlattauera bude udělena na vernisáži výstavy 12. září 2016 v Galerii Sýpka. Cena veřejnosti bude předána na dernisáži výstavy 13. listopadu 2016. Výtvarná komise na základě vystavených děl vybere držitele Ceny Rudolfa Schlattauera pro rok 2016. Od vítězného laureáta bude z vystavených exponátů vybráno dílo či tematický celek, který se stane součástí městských sbírek. Město Valašské Meziříčí za vybrané dílo ohodnotí držitele Ceny Rudolfa Schlattauera pro rok 2016 částkou 50 000 Kč. Držitel Ceny Rudolfa Schlattauera je povinen porotou vybrané výtvarné dílo po obdržení finanční odměny podstoupit Městu Valašské Meziříčí.

Držiteli ocenění se umožní uspořádaní samostatné výstavy na podzim roku 2018 v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí a získá právo stát se členem komise pro příští ročník Trienále Valmez.

Kromě hlavní ceny mohou soutěžící získat i Cenu veřejnosti. O jejím vítězi budou rozhodovat návštěvníci výstavy, kteří odevzdají označenou vstupenku se jménem vybraného umělce nebo online hlasování na úvodní stránce www.cenars.cz. Návštěvník výstavy má možnost jedenkrát hlasovat. Stejně jako tomu umožňuje online hlasování z jednoho PC. Výtvarník, který obdrží nejvíce hlasů z řad veřejnosti, získá věcný dar v hodnotě 5 000 Kč.

 

Harmonogram 4. ročníku Trienále Valmez o Cenu Rudolfa Schlattauera pro rok 2016:

květen 2016 – vyhlášení výzvy

31. července 2016 – konec přijímání přihlášek

22. srpna 2016 – vyhlášení pěti finalistů

12. 9. 2016 v 18.00 hod. – slavnostní vyhlášení laureáta na vernisáži výstavy v galerii Sýpka

13. 9 – 13. 11. 2016 – výstava laureátů (pětice laureátů)

11. 11. 2016 – dernisáž výstavy a vyhlášení Ceny diváků

Podzim roku 2018 – samostatná výstava držitele Ceny Rudolfa Schlattauera 2016 v Galerii Sýpka