Ročník 2008

Ohlédnutí za krátkými dějinami Ceny Rudolfa Schlattauera

Rok 2008 znamenal ve výtvarném světě Valašského Meziříčí významné vykročení na dráhu kvalitní soutěže věnované umělcům spjatým svou tvorbou či životem s naším městem. Záštitu nad akcí a také finanční příspěvek  zajistilo Město Valašské Meziříčí v čele s panem starostou Jiřím Částečkou. Význam uměleckého klání nemůžeme samozřejmě s pouhým dvouletým odstupem věrohodně hodnotit, to snad bude příslušet budoucnosti. Už nyní však můžeme ocenit snahu všech organizátorů – milovníků umění i samotných uměleckých kruhů v našem městě: totiž důstojné uskutečnění prvního ročníku Bienále Valmez, jehož vítěz převzal první Cenu Rudolfa Schlattauera. Hlavní ocenění nese jméno zakladatele Moravské gobelínové manufaktury, představitele moravské moderny, výrazné tvůrčí osobnosti přelomu 19. a 20. století, který dokázal vnímat vlivy průmyslového světa a přitom nezapomínat na tradici a existenci lidové kultury a moravské přírody. Rudolf Schlattauer je příkladem pro mladou generaci umělců, které město chce touto soutěží objevit, vyzdvihnout a dále podporovat. Zdá se však, že zahájit první ročník není vůbec zárukou šťastných let příštích. Zvláště ekonomické vlivy paradoxně stejně stresující i zakladatele ojedinělé gobelínové manufaktury v celé republice nás pronásledují a i díky tomu jsme také přistoupili ke změně periodicity a budeme pořádat soutěžní Trienále, tedy tříroční cyklus.

Vzpomeňme však nyní na zahajovací ročník a jeho události. Organizátorem soutěže byla pověřena Rozvojová agentura VIA s odborným dohledem Komise výtvarného umění, která vznikla jako poradní okruh profesionálů v této umělecké disciplíně při Výboru kultury našeho města.  Do soutěže Bienále Valmez 2008 se přihlásilo nebývale mnoho umělců různých věkových kategorií a uměleckých ambicí. Paleta účastníků byla stejně pestrá jako jsou jejich barevné odstíny na uměleckých plátnech. Jedinou podstatnou podmínkou k účasti v soutěži byla spjatopst v městem, ať už studiem na některé zdejší škole či místem narození, bydlení anebo pracovní činnosti. Celkově se přihlásilo 33 výtvarníků. Sedmičlenná odborná komise, která byla složena z kurátorů a historiků umění z největších moravských galerií (Ostravy, Olomouce, Brna a Zlína) a také místních zástupců, z nich poté vybrala deset nejlepších. Tito vybraní semifinalisté měli možnost svá díla představit veřejnosti a také o nich diskutovat na vernisáži. Je třeba podotknout, že v této soutěži nejde prvoplánově o určení vítěze, ale naopak o vtažení laické veřejnosti do světa místních výtvarných talentů a jejich ukázání se světu a propagaci všeho krásného a podnětného, co lze ve světě umění najít. A to se rozhodně musí nadále podporovat a doslova hýčkat. Neotřelá vernisáž v prostředí dýchajícím dávnou minulostí gobelínové rukodělné výroby byla nezapomenutelnou příjemností zářijových dnů výstavy v roce 2008. Ten den se sešli téměř všichni účastníci na projekci svých děl a vznikla krásná atmosféra nabitá fantazií umělců protknutá živým diskutováním  místních občanů. V závěru večera byli slavnostně vyhlášeni čtyři kandidáti na Cenu Rudolfa Schlattauera. Těmi se stali Josef Divín, Pavlína Konvičná, Marcela Podzemná a Viera Sobková.

Jejich tvorba se pak přesunula do opravených prostor Galerie Sýpka, kde se odehrávala provokující výstava v podzimním čase poklidného očekávání adventu. Celý soutěžní cyklus vyvrcholil 21. listopadu vyhlášením prvního vítěze Ceny Rudolfa Schlattauera a druhého čestného ocenění. Do třetice cen byla zařazena i cena veřejnosti.

Držitelkou Ceny Rudolfa Schlattauera se stala Marcela Podzemná se svým projektem Agitka. Projekt se skládal z pohlednic a zábavných i satirických drobnůstek, které si návštěvníci mohli odnést domů, a také ze série maleb stříkaných přes šablony sprejem na plátno. A právě tři z těchto maleb (Luxus, Pastýřka a Klimatické změny) byly komisí vybrány, aby obohatily městské sbírky. Čestnou cenu získala sochařka a konceptuální výtvarnice Viera Sobková za soubor Fragment cintorína tvořený odlitky uhynulých zvířat. I výběr z jejího projektu poputuje na valašskomeziříčskou radnici. Stejná autorka se stala též držitelkou Ceny veřejnosti.

Letos v roce 2010 přichází v nelehké době ekonomických turbulencí druhý ročník soutěže. Nadále chceme vyvolat neméně vřelou a inspirativní atmosféru mezi talentovanými umělci a zvědavou kulturní veřejností, zejména chceme přitáhnout k uměleckému kolotoči vernisáží, výstav a uměleckého soutěžení mladou generaci, zkrátka nabídnout ve světě informačních technologií a mediálních bouřek i ostrov zdánlivého ticha a pocitu krásna v zátoce tvořivých lidských myslí. Občanům Valašského Meziříčí pak přejeme náhodně překvapivé pozastavení u vítězných děl, které prosluní zákoutí Městského úřadu ve Valašském Meziříčí.

Irena Brouwerová

Ročník 2008