Prezentace přihlášených výtvarníků

Uzávěrka přihlášek už je za námi. Do čtvrtého ročníku TRIENÁLE VALMEZ se přihlásilo 24 výtvarníků nejrůznějšího zaměření.

Zde naleznete celkovou prezentaci všech přihlášených uchazečů, v podobě, v jaké byla rozeslána členům odborné komise.

Ve snaze po maximální možné objektivitě byli autoři pro odbornou komisi označeni pouze čísly.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 2223 24