Přihlášeno 24 autorů

Uzávěrka přihlášek už je za námi a Do čtvrtého ročníku TRIENÁLE VALMEZ se přihlásilo 24 výtvarníků nejrůznějšího zaměření.

Zde naleznete celkovou prezentaci všech přihlášených uchazečů, v podobě, v jaké byla rozeslána členům odborné komise.

Kdo se bude ucházet o Cenu Rudolfa Schlattauera?

Odborný výtvarná komise vybere pětici finalistů 22. srpna 2016.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 12. září 2016.