OPEN CALL / VÝZVA K ÚČASTI TRIENÁLE VALMEZ o Cenu Rudolfa Schlattauera 2016

OPEN CALL / VÝZVA K ÚČASTI TRIENÁLE VALMEZ 2016

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s Galerií Sýpka vyhlašuje čtvrtý ročník TRIENÁLE VALMEZ, na níž se udělí Cena Rudolfa Schlattauera pro rok 2016. 

Cena je určena všem výtvarníkům, kteří jsou spjatí svou tvorbou s městem Valašské Meziříčí či okresem Vsetín. Výtvarná přehlídka je vypisována jako soutěž, do níž se přihlašují umělci sami. O udělení ceny rozhoduje nezávislá sedmičlenná porota odborníků v oboru vizuálního umění. Komise na základě anonymní obrazové dokumentace vybere 5 laureátů, jejichž práce budou představeny v Galerii Sýpka v době od 12. 9. do 13. 11. 2016.

Výtvarná přehlídka není nikterak věkově vymezena. Cena je udělována za dvou či trojrozměrné přenosné výtvarné dílo nebo za tematický soubor výtvarných děl vytvořených během posledních tří let. Kromě hlavní ceny mohou soutěžící získat i Cenu veřejnosti.

Město Valašské Meziříčí za vybrané dílo či tematický celek držitele Ceny Rudolfa Schlattauera ohodnotí finanční částkou 50 000 Kč a autorovi bude umožněna realizace samostatné výstava v Galerii Sýpka.

Prostřednictvím tohoto trienále  město získává kvalitní výtvarná díla do svých sbírek a veřejných prostor.

Členové odborné komise obdrží materiál na CD, obsahující anonymní prezentaci přihlášených výtvarníků. Komise tvorbu všech autorů ohodnotí, a po sečtení bodů bude známo 5 výtvarníků, kteří postoupí do dalšího kola.
Kdo to bude? To se dozvíme prostřednictvím výstavy, která proběhne v době od od 12. září do 13. listopadu 2016 v galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí.

Uzávěrka přihlášek: 31. července 2016.