Odborná komise 2013

MgA. Kateřina Šedá
výtvarnice
laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého roku 2005
2005 Essl Award (hlavní cena), 2005 Start Point (finalistka)
jako první umělkyně vystavovala v Tate Modern
momentálně reprezentuje Taiwanu na Benatském bienále

Doc. MgA. František Kowolowski
výtvarník, kurátor
vedoucí Ateliéru malby II. na Fakultě umění OU v Ostravě
kurátor Domu umění města Brna
finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého roku 2000

Jiří Ptáček
kurátor a kritik umění
kurátor Fotograf gallery, Praha
byl: šéfredaktor časopisu Umělec, dramaturg galerie NoD v Experimentálním prostoru Roxy/NoD, Praha, umělecký vedoucí Ateliéru video FaVU VUT v Brně, asistent Ateliéru video FaVU VUT v Brně, kurátor Galerie mladých v Brně

Doc. Mgr. Jiří Surůvka
výtvarník, kurátor galerie Jáma 10 v Ostravě.
vedoucí ateliéru Nová média na Fakultě umění OU v Ostravě
zastupoval ČR na Benátském bienále roku 2001

Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD
výtvarník
laureát Ceny Rudolfa Schlattauera 2010
vedoucí Ateliéru Sochařství na Fakultě umění OUv Ostravě

Ak. mal. Jan Timotej Strýček
výtvarník
ředitel Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí

PhDr. Václav Mílek
ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
člen grantové komise Ministerstva kultury v programech pro podporu a prezentaci profesionálního umění a porotcem soutěže Gloria Musealis