Odborná komise vybrala finalisty.

Uzávěrka přihlášek už je za námi a my můžeme ohlásit, že se přihlásilo 26 výtvarníků nejrůznějšího zaměření. K 15. červenci 2013 obdrželi členové odborné komise materiál na CD, obsahující anonymní prezentaci přihlášených výtvarníků. Komise tvorbu všech autorů ohodnotila, a po sečtení bodů je známo kdo se bude ucházet o Cenu Rudolfa Schlattauera. Odborná komise vybrala 5 výtvarníků: MILAN HAJDÍK TADEÁŠ KOTRBA PAVLA  MALINOVÁ HANA MIKULENKOVÁ JAN VYTISKA S tvorbou všech finalistů se bude moci široká veřejnost seznámit na výstavě, která bude slavnostně zahájena ve středu 30. října 2013 v 18.00 hodin v Galerii Sýpka. Na této slavnostní vernisáži odborná porota vybere z vystavených prací dílo, které se stane součástí městských sbírek a jeho autor držitelem zmíněné Ceny Rudolfa Schlattauera. Dále bude porotou […]