Podmínky

Cena Rudolfa Schlattauera je určena všem výtvarníkům, kteří žijí, tvoří či pracují ve Valašském Meziříčí anebo zde dlouhodobě výtvarně působili či studovali. Letošní ročník je rozšířen i pro tvůrce z nejbližších měst a vesnic (Vsetín, Rožnov p. R.). Není nijak věkově ohraničena.

Cena je udělována za dvou či trojrozměrné přenosné výtvarné dílo nebo za tématický soubor výtvarných děl. Práce musí být vytvořeny v posledních třech letech.

O udělení ceny rozhoduje sedmičlenná komise odborníků v oboru výtvarného umění v čele s čestným předsedou, starostou města Valašské Meziříčí. Komise na základě anonymní obrazové dokumentace vybere 10 kandidátů, kteří budou vyhlášeni na závěr promítání prací všech zúčastněných v Lapidáriu Trojice ve Valašském Meziříčí 16. září 2010.  Tito výtvarníci budou požádáni o doručení svých prací (6-10 ks), které budou vystaveny v Galerii Sýpka, Galerii Kaple a v galerii Moravské gobelínové manufaktury v době od 6. října do 28. listopadu 2010. Výše zmíněná komise vybere držitele Ceny Rudolfa Schlattauera, který získá finanční odměnu 40 000,- Kč. Dále bude komisí udělena Čestná cena, ohodnocená 30 000,- Kč. Od obou oceněných umělců vybere komise výtvarné dílo či tématický celek, které se stane součástí městských sbírek.

Kromě hlavní a Čestné ceny mohou soutěžící získat i Cenu veřejnosti. O jejím vítězi budou rozhodovat návštěvníci výstavy, kteří odevzdají označenou vstupenku se jménem vybraného umělce. Každý z návštěvníků má 1 hlas. Výtvarník, který obdrží nejvíce hlasů z řad veřejnosti, získá věcný dar.

Cena Rudolfa Schlattauera bude udělena starostou města Valašské Meziříčí na vernisáži výstavy 6. října 2010,  Cena veřejnosti v závěru výstavy.

Laureát získává právo stát se členem komise pro příští ročník Trienále. Oba komisí ocenění umělci mají možnost uspořádat svou vlastní výstavu v následujícím roce v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí a zároveň jim bude umožněna společná prezentace i v zahraničí: díky spolupráci se slovenským partnerem Galerií Jána Koniarka v Trnavě (formou výměnné výstavy v roce 2012).

Kromě vyplněné přihlášky musí výtvarníci ucházející se o Cenu Rudofa Schlattauera odevzdat i CD-ROM s obrazovou dokumentací 10-ti svých prací. Každé zdokumentované výtvarné dílo musí obsahovat technické parametry (autor, název, rok vzniku díla, rozměr, technika, materiál).

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2010. Pokud nebude dodané portfólium splňovat zadané požadavky přihlášky, bude vyřazeno.

Vybraní výtvarní umělci jsou povinni připravit svoji expozici v rámci výstavy, která se bude konat v době od 6. října do 28.listopadu 2010 v prostorách Galerie Sýpka, Galerie Kaple a Galerie Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. O svém výběru budou výtvarníci informováni 16. září 2010.

Přihlášky a podmínky udělování Ceny Rudofa Schlattauera naleznete na webových stránkách www.cenars.cz nebo v tištěné podobě v Informačním centru města Valašské Meziříčí.