Přihláška Ceny RS 2010

Vyplněnou přihlášku (PDF soubor ke stažení) spolu s CD-ROMem obsahujícím kvalitní obrazovou dokumentaci 10-ti výtvarných prací ve formátu TIFF v rozlišení cca 1800×1800 pixelů (u trojrozměrných prací lze pořídit více záběrů z různých stran) zasílejte nejpozději do 30. června 2010 na adresu:

Galerie Sýpka
Komenského 169
757 01 Valašské Meziříčí

nebo odevzdejte osobně na téže adrese.

Každé zdokumentované výtvarné dílo musí obsahovat technické parametry (autor, název, rok vzniku díla, rozměr, technika, materiál).

Vybraní výtvarní umělci jsou povinni připravit svoji expozici v rámci výstavy, která se bude konat v době od 6. října do 28. listopadu 2010 v Galerii Sýpka, Galerii Kaple a galerii Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. O svém výběru budou výtvarníci informováni 16. září 2010.

Držitel Ceny Rudolfa Schlattauera nebo Čestného uznání je povinen porotou vybrané výtvarné dílo po obdržení finanční odměny podstoupit městu.

Zaslaná fotodokumentace výtvarných děl všech přihlášených autorů bude archivována a může být pořadateli využita pro propagaci Ceny Rudolfa Schlattauera.

Na případné dotazy rádi odpovíme prostřednictvím e-mailu:

Podmínky udělování Ceny Rudofa Schlattauera naleznete zde.