Ročník 2010 představí 22 autorů

Uzávěrka přihlášek je již za námi a konečně můžeme s jistotou říci, že do druhého ročníku Ceny Rudolfa Schlattauera se přihlásilo 22 výtvarníků. Jsou mezi nimi malíři, sochaři, grafici, fotografové, skláři, tvůrci objektů a instalací i autoři, jejichž dílo promlouvá spíše v  konceptuální rovině. Stejně rozsáhlé je i věkové rozmezí přihlášených: mezi narozením nejmladšího a nejstaršího účastníka uplynulo 65 let. A ještě dvě čísla: mezi přihlášenými je 14 žen a 8 mužů. Víc prozradit nemůžeme, protože jsme z obrazového materiálu připravili anonymní prezentaci všech přihlášených, která již byla rozeslána všem sedmi členům odborné komise. Ta teď vybere 10 výtvarníků, s jejichž tvorbou se budeme moci střetnout osobně na podzim na výstavě ve třech galeriích v centru Valašského Meziříčí.  Ale ještě […]

Držitelé Ceny Rudolfa Schlattauera 2010

Cenu Rudolfa Schlattauera přiřkla odborná porota Jaroslavu Koléškovi a město získá do svých sbírek plastiku Ferrariho srdce. Čestnou Cenu získala Petra Brázdilová, jejíž malba Black out Michala Tučného se stane součástí městských sbírek. A kdo obdrží Cenu veřejnosti? O tom rozhodnete vy, návštěvníci výstavy, která probíhá ve třech galeriích zároveň v centru Valašského Meziříčí. Navštivte Galerii Sýpka, Galerii Kaple a galerii Moravské gobelínové manufatury a odevzdejte označenou vstupenku. 26. listopadu 2010 v 17 hodin bude v Galerii Sýpka  Cena veřejnosti předána. Přijďte se přesvědčit, jestli ji získal váš favorit!

Podmínky

Podmínky Cena Rudolfa Schlattauera je určena všem výtvarníkům, kteří žijí, tvoří či pracují ve Valašském Meziříčí anebo zde dlouhodobě výtvarně působili či studovali. Letošní ročník je rozšířen i pro tvůrce z nejbližších měst a vesnic (Vsetín, Rožnov p. R.). Není nijak věkově ohraničena. Cena je udělována za dvou či trojrozměrné přenosné výtvarné dílo nebo za tématický soubor výtvarných děl. Práce musí být vytvořeny v posledních třech letech. O udělení ceny rozhoduje sedmičlenná komise odborníků v oboru výtvarného umění v čele s čestným předsedou, starostou města Valašské Meziříčí. Komise na základě anonymní obrazové dokumentace vybere 10 kandidátů, kteří budou vyhlášeni na závěr promítání prací všech zúčastněných v Lapidáriu Trojice ve Valašském Meziříčí 16. září 2010.  Tito výtvarníci budou požádáni o doručení […]

Přihlášení výtvarníci roku 2010

CELKEM SE PŘIHLÁSILO 22 AUTORŮ. Nabízíme Vám k nahlédnutí od každého přihlášeného autora jedno dílo. JANKA PEŠTOVÁ SÝKOROVÁ výtvarná tvorba: malba, kresba, ilustrace, textil, grafika JAROSLAV KOLÉŠEK výtvarná tvorba: socha, objekt, sklo JINDŘICH ARELY výtvarná tvorba: malba, kresba JANA PODZEMNÁ výtvarná tvorba: malba, instalace JAKUB EVJÁK výtvarná tvorba: objekt, fotografie, instalace SOŇA TŘEŠTÍKOVÁ výtvarná tvorba: sklo, objekt, malba FILIP DOBIÁS výtvarná tvorba: sklo, malba, fotografie TAŤÁNA HAVLÍČKOVÁ výtvarná tvorba: malba, kresba, socha, textil PETRA BRÁZDILOVÁ výtvarná tvorba: malba, objekt KARLA ŠŤASTNÁ výtvarná tvorba: malba, kresba, grafika, sklo MILAN BOROVIČKA výtvarná tvorba: fotografie ONDŘEJ STRNADEL výtvarná tvorba: sklo NIKOL IZÁKOVÁ výtvarná tvorba: grafika, malba, instalace, objekt JANA SPILKOVÁ výtvarná tvorba: grafika, kresba, malba, instalace JOSEF KNÁPEK výtvarná tvorba: fotografie EVA JAROŇOVÁ výtvarná tvorba: kresba, […]

Odborné komise pro Cenu Rudolfa Schlattauera 2010

Složení odborné komise pro Cenu Rudolfa Schlattauera 2010: PhDr. Vladimír Beskid ředitel Galérie Jána Koniarka v Trnavě Mgr. Štěpánka Bieleszová kurátorka Muzea moderního umění v Olomouci Mgr. Jiří Jůza, PhD. ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě PhDr. Václav Mílek ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Ing. Petr Pivoda kurátor Galerie Beseda v Ostravě MgA. Marcela Podzemná držitelka Ceny Rudolfa Schlattauera pro rok 2008 ak. mal. Jan Timotej Strýček ředitel Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí čestný předseda: Jiří Částečka, starosta města Valašské Meziříčí

Přihláška – Cena Rudolfa Schlattauera 2013

Přihláška – Cena Rudolfa Schlattauera 2013

Přihláška Ceny RS 2010

Vyplněnou přihlášku (PDF soubor ke stažení) spolu s CD-ROMem obsahujícím kvalitní obrazovou dokumentaci 10-ti výtvarných prací ve formátu TIFF v rozlišení cca 1800×1800 pixelů (u trojrozměrných prací lze pořídit více záběrů z různých stran) zasílejte nejpozději do 30. června 2010 na adresu: Galerie Sýpka Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí nebo odevzdejte osobně na téže adrese. Každé zdokumentované výtvarné dílo musí obsahovat technické parametry (autor, název, rok vzniku díla, rozměr, technika, materiál). Vybraní výtvarní umělci jsou povinni připravit svoji expozici v rámci výstavy, která se bude konat v době od 6. října do 28. listopadu 2010 v Galerii Sýpka, Galerii Kaple a galerii Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. O svém výběru budou výtvarníci informováni 16. září 2010. Držitel Ceny Rudolfa Schlattauera nebo […]