Iná Krajina/ Land(e)scape

Výstavní projekt Iná krajina přináší dvojici mladých slovenských malířů s mezinárodním renomé Erika Šilleho (1978) a Michala Czinegeho (1980), kteří patří k frontmanům nastupující generace po roku 2000 na slovenské výtvarné scéně. Programově rozvíjí svoje myšlení v tradičním médiu malby a přitom profilují aktuální výtvarný jazyk. Jejich společným jmenovatelem je generační blízkost a osobitý vtah současných technologií a symbolů do obrazového pole malby. Zatímco Czinege pracuje se vlivem fotografie, paměti místa, zvětšuje a filtruje detaily přírody a krajinářských celků, Šille se soustřeďuje na městský prostor a vypráví příběhy podivných postaviček a zvířat na pozadí komerční kultury a masmédií.

Výstava bude v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí zahájena ve středu 21. července 2010 v 18 hodin, úvodní slovo pronese kurátor výstavy PhDr. Vladimír Beskid, ředitel Galerie Jána Koniarka v Trnavě. Vernisáž bude korunována výstředním vystoupením “kunsthistorika prof. Andreého Fertiga” a Tria Raut, s podporou skupiny Děsně fajn.

Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií Jána Koniarka v Trnavě a za podpory Zlínského kraje, Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva kultury ČR. Navštěvovat ji můžete až do 26. září 2010, otevřeno je denně od 9-17 h, v neděli od 13-17 h.

Erik Šille (*1978  Rožňava), absolvent VŠVU v Bratislavě, ateliér malby prof.  Ivan Csudai (2000-2006). V současné době působí jako odborný asistent v témže ateliéru.

Ocenění: 2006 – Cena Igora Kalného na Zlínském salóně mladých; 2009 – 1. cena Maľba roka od Nadácie VÚB

www.eriksille.com

Michal Czinege (*1980 Bratislava),  absolvent VŠVU v Bratislavě, ateliér malby prof. Ivan Csudai (2000-2006)

Ocenění: 2006 – 1. cena Maľba roka od Nadácie VÚB; 2006 – Grand Prix Ĺudová banka

www.michalczinege.com