Iná Krajina/ Land(e)scape

Výstavní projekt Iná krajina přináší dvojici mladých slovenských malířů s mezinárodním renomé Erika Šilleho (1978) a Michala Czinegeho (1980), kteří patří k frontmanům nastupující generace po roku 2000 na slovenské výtvarné scéně. Programově rozvíjí svoje myšlení v tradičním médiu malby a přitom profilují aktuální výtvarný jazyk. Jejich společným jmenovatelem je generační blízkost a osobitý vtah současných technologií a symbolů do obrazového pole malby. Zatímco Czinege pracuje se vlivem fotografie, paměti místa, zvětšuje a filtruje detaily přírody a krajinářských celků, Šille se soustřeďuje na městský prostor a vypráví příběhy podivných postaviček a zvířat na pozadí komerční kultury a masmédií. Výstava bude v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí zahájena ve středu 21. července 2010 v 18 hodin, úvodní slovo pronese kurátor výstavy […]