Odborná komise 2010

Udílením Ceny Rudolfa Schlattauera bychom rádi motivovali a podpořili výtvarníky našeho regionu, a ujistili je také, že jejich snaha o kvalitní výtvarné umění „na periferii“ není marná, že si jejich práce vážíme a dokážeme ji alespoň trochu ocenit i oficiálně. Pro výběr autorů a jejich prací je proto ustanovena komise složená z odborníků na výtvarné umění. Kromě zástupců největších moravských státních galerií, zde bude mít svého zástupce i úspěšná soukromá galerie a svou účast přislíbil i ředitel jedné zahraniční galerie, který je jako kurátor dobře znám i v českém prostředí. Členkou poroty se pak stává i držitelka Ceny Rudolfa Schlattauera z jejího prvního ročníku. Složení odborné komise pro Cenu Rudolfa Schlattauera 2010: PhDr. Vladimír Beskid ředitel Galérie Jána Koniarka v […]