Cena RS má svého laureáta

Bienále Valmez 2008 dospělo do svého vrcholu – v páteční podvečer 21.11. 2008 v Galerii Sýpka zveřejnil starosta města Valašské Meziříčí Jiří Částečka výrok poroty.

Držitelkou Ceny Rudolfa Schlattauera se stala Marcela Podzemná, která vystavila projekt Agitka. Jeho součástí jsou tiskoviny, originální pohledy, různé “agitační” materiály, na kterých je patrný autorčin ostrovtip, nadhled nad současným děním a v neposlední řadě i výtvarná virtuozita, jejíž pomocí autorka diváka “agituje” pro výtvarné umění. Vystaveným pracem, z nichž některé si návštěvníci mohou odnést domů, vévodí malby stříkané přes šablony sprejem na plátno. A právě tři z nich (Luxus, Pastýřka a Klimatické změny) poputují do městských sbírek.

Čestnou cenu přiřkla porota sochařce a konceptuální výtvarnici Vieře Sobkové za soubor Fragment cintorína, tvořený odlitky uhynulých zvířat. Táž autorka si získala i srdce návštěvníků výstavy a stala se držitelkou Ceny veřejnosti. Obě oceněné výtvarnice dostanou za svá díla finanční odměnu a možnost uspořádat v Sýpce výstavu v roce příštího Bienále.

Symbolickou peněžní částku získali i další dva výtvarníci – Josef Divín a Pavlína Konvičná, kteří byli pro závěrečnou výstavu vybráni ze 33 uchazečů o Cenu Rudolfa Schlattauera.

Výstava však ještě nekončí, návštěvníci mají možnost ji shlédnout až do 7. prosince.  Poté už nezbyde než se těšit na další Bienále a do té doby se kochat vybranými výtvarnými díly, která oživí městské prostory.