Poděkování a výzva

Co nejsrdečněji děkujeme všem, kteří se na prvním ročníku Bienále Valmez 2008 podíleli – ať už jako uchazeči, porotci, nebo přiložili ruku k dílu při organizaci nebo iniciaci celého projektu. Bez Vás by to nebylo a veřejnost by nevěděla, jak pestré a kvalitní výtvarné umění zde máme! Zejména pak děkujeme městu Valašské Meziříčí, které poskytlo finance, zázemí, dobrou vůli a odhodlání zaštítit i další ročníky této výtvarné přehlídky. Cena Rudolfa Schlattauera už je sice udělena, avšak Bienále ještě nekončí a za dva roky bude další, těšíme se na Vás i Vaše díla, milí výtvarníci! A zároveň Vás prosíme a vyzýváme – pokud máte k celé akci nějaké náměty, připomínky, postřehy…. napište nám (galerie@agenturavia.eu)! Rádi se nad Vašimi náměty zamyslíme a […]

Cena RS má svého laureáta

Bienále Valmez 2008 dospělo do svého vrcholu – v páteční podvečer 21.11. 2008 v Galerii Sýpka zveřejnil starosta města Valašské Meziříčí Jiří Částečka výrok poroty. Držitelkou Ceny Rudolfa Schlattauera se stala Marcela Podzemná, která vystavila projekt Agitka. Jeho součástí jsou tiskoviny, originální pohledy, různé “agitační” materiály, na kterých je patrný autorčin ostrovtip, nadhled nad současným děním a v neposlední řadě i výtvarná virtuozita, jejíž pomocí autorka diváka “agituje” pro výtvarné umění. Vystaveným pracem, z nichž některé si návštěvníci mohou odnést domů, vévodí malby stříkané přes šablony sprejem na plátno. A právě tři z nich (Luxus, Pastýřka a Klimatické změny) poputují do městských sbírek. Čestnou cenu přiřkla porota sochařce a konceptuální výtvarnici Vieře Sobkové za soubor Fragment cintorína, tvořený odlitky uhynulých […]