Veřejné promítání

V pátek 12. září 2008 ve 20 hodin bude na dvoře Moravské gobelínové manufaktury promítána výtvarná prezentace všech 33 autorů, kteří se ucházejí se o Cenu Rudolfa Schlattauera. Projekce fotografií jednotlivých děl bude doplněna komentářem přítomných autorů.

Po ukončení projekce budou zveřejněna jména čtyř výtvarníků, kteří se dostali do nejužšího výběru a s jejichž tvorbou se budeme moci shledat v listopadu na výstavě v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí.