CD s prezentací všech autorů

K Ceně Rudolfa Schlattauera bylo vydáno CD obsahující fotografie prací všech 33 přihlášených autorů, tedy více než pět set snímků výtvarných děl. CD je možno zakoupit buď v Informačním centru města Valašské Meziřičí anebo v Moravské gobelínové manufaktuře, kde bude zanedlouho zahájena výstava 10-ti vybraných výtvarníků, kteří se budou nadále ucházet o Cenu Rudolfa Schlattauera. Cena jednoho CD je 50 Kč.

Anonymní prezentace

Zde naleznete anonymní prezentaci všech 33 uchazečů, v podobě, v jaké byla rozeslána členům odborné komise.

Autorská beseda

Ve středu 13. srpna v 17 hodin jsou všichni přihlášení výtvarníci srdečně zváni k přátelskému posezení v galerii a kavárně Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. V rámci večera se mohou všichni hosté prostřednictvím projekce seznámit s tvorbou ostatních zúčastněných, okomentovat svá díla, vyměnit si názory, probrat, co je v rámci Bienále Valmez vlastně čeká, připravit se na veřejnou projekci, která proběhne v září v rámci Babího léta… Těšíme se na Vás!