První kolo

K 15. červenci 2008 obdrželi členové odborné komise materiál na CD, obsahující anonymní prezentaci přihlášených výtvarníků. Komise tvorbu všech autorů ohodnotí, a po sečtení bodů bude známo 10 výtvarníků, kteří postoupí do dalšího kola. Kdo to bude? To se dozvíme prostřednictvím výstavy, která proběhne v době od 11. do 19. září 2008 v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí. S tvorbou všech zúčastněných výtvarníků se bude moci široká veřejnost seznámit díky projekci fotografií výtvarných děl, obohacené o komentáře samotných výtvarníků. Ta proběhne v rámci akce Babí léto v pátek 12. září ve 20 hodin u bývalé vězeňské kaple.