Poděkování a výzva

Co nejsrdečněji děkujeme všem, kteří se na prvním ročníku Bienále Valmez 2008 podíleli – ať už jako uchazeči, porotci, nebo přiložili ruku k dílu při organizaci nebo iniciaci celého projektu. Bez Vás by to nebylo a veřejnost by nevěděla, jak pestré a kvalitní výtvarné umění zde máme! Zejména pak děkujeme městu Valašské Meziříčí, které poskytlo finance, zázemí, dobrou vůli a odhodlání zaštítit i další ročníky této výtvarné přehlídky. Cena Rudolfa Schlattauera už je sice udělena, avšak Bienále ještě nekončí a za dva roky bude další, těšíme se na Vás i Vaše díla, milí výtvarníci! A zároveň Vás prosíme a vyzýváme – pokud máte k celé akci nějaké náměty, připomínky, postřehy…. napište nám (galerie@agenturavia.eu)! Rádi se nad Vašimi náměty zamyslíme a […]

Cena RS má svého laureáta

Bienále Valmez 2008 dospělo do svého vrcholu – v páteční podvečer 21.11. 2008 v Galerii Sýpka zveřejnil starosta města Valašské Meziříčí Jiří Částečka výrok poroty. Držitelkou Ceny Rudolfa Schlattauera se stala Marcela Podzemná, která vystavila projekt Agitka. Jeho součástí jsou tiskoviny, originální pohledy, různé “agitační” materiály, na kterých je patrný autorčin ostrovtip, nadhled nad současným děním a v neposlední řadě i výtvarná virtuozita, jejíž pomocí autorka diváka “agituje” pro výtvarné umění. Vystaveným pracem, z nichž některé si návštěvníci mohou odnést domů, vévodí malby stříkané přes šablony sprejem na plátno. A právě tři z nich (Luxus, Pastýřka a Klimatické změny) poputují do městských sbírek. Čestnou cenu přiřkla porota sochařce a konceptuální výtvarnici Vieře Sobkové za soubor Fragment cintorína, tvořený odlitky uhynulých […]

Závěrečná výstava

Bienále Valmez 2008 vrcholí, a proto Vás srdečně zveme na závěrečnou výstavu, jejíž vernisáž proběhne v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí v pátek 7. listopadu 2008 v 18 hodin. Vystavovat zde budou čtyři adepti na Cenu Rudolfa Schlattauera: Josef Divín, Pavlína Konvičná, Marcela Podzemná a Viera Sobková. Odborná porota vybere z vystavených prací dílo, které se stane součástí městských sbírek a jeho autor držitelem zmíněné Ceny. Dále bude porotou udělena Čestná cena a i toto dílo se stane majetkem města, oba ocenění autoři získají finanční odměnu. Vybrat si svého favorita mají možnost také všichni návštěvníci výstavy, a to prostřednictvím označené vstupenky v době od 7.11. do 20.11. Výtvarník s největším počtem hlasů obdrží Cenu veřejnosti, k níž náleží i věcný […]

Čtyři “finalisté”

Výstava deseti autorů v gobelínce byla úspěšně zahájena a kromě veřejnosti ji již shlédlo i sedm členů odborné poroty. Po několikahodinovém vášnivém jednání nakonec komisaři vybrali čtyři výtvarníky, s jejichž díly se budeme moci setkat na rozsáhlejší výstavě v listopadu, v Galerii Sýpka. Jsou to: Josef Divín, Pavlína Konvičná, Marcela Podzemná a Viera Sobková.

Veřejné promítání

V pátek 12. září 2008 ve 20 hodin bude na dvoře Moravské gobelínové manufaktury promítána výtvarná prezentace všech 33 autorů, kteří se ucházejí se o Cenu Rudolfa Schlattauera. Projekce fotografií jednotlivých děl bude doplněna komentářem přítomných autorů. Po ukončení projekce budou zveřejněna jména čtyř výtvarníků, kteří se dostali do nejužšího výběru a s jejichž tvorbou se budeme moci shledat v listopadu na výstavě v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí.

Desítka

Odborná komise vybrala 10 výtvarníků, kteří se budou moci nadále ucházet o Cenu Rudolfa Schlattauera. Veřejnost má možnost prohlédnout si výběr z jejich děl na výstavě, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 11. září v 17 hodin v galerii Moravské gobelínové manufaktury. Úvodní slovo pronese ředitel MGM ak. mal. Jan T. Strýček, jeho slova doprovodí smyčcové kvarteto místní ZUŠ. Výstava potrvá do 19. září, otevřeno bude denně od 10 do 17 hodin, vstupné 10 Kč. Vybranými deseti umělci jsou: Josef Divín, Pavlína Konvičná, Nikola Kostková, František Petrák, Marcela Podzemná, Kamila Rýparová, Jitka Skočková, Viera Sobková, Ondřej Strnadel a Leszek Wojaczek.

CD s prezentací všech autorů

K Ceně Rudolfa Schlattauera bylo vydáno CD obsahující fotografie prací všech 33 přihlášených autorů, tedy více než pět set snímků výtvarných děl. CD je možno zakoupit buď v Informačním centru města Valašské Meziřičí anebo v Moravské gobelínové manufaktuře, kde bude zanedlouho zahájena výstava 10-ti vybraných výtvarníků, kteří se budou nadále ucházet o Cenu Rudolfa Schlattauera. Cena jednoho CD je 50 Kč.

Anonymní prezentace

Zde naleznete anonymní prezentaci všech 33 uchazečů, v podobě, v jaké byla rozeslána členům odborné komise.

Autorská beseda

Ve středu 13. srpna v 17 hodin jsou všichni přihlášení výtvarníci srdečně zváni k přátelskému posezení v galerii a kavárně Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. V rámci večera se mohou všichni hosté prostřednictvím projekce seznámit s tvorbou ostatních zúčastněných, okomentovat svá díla, vyměnit si názory, probrat, co je v rámci Bienále Valmez vlastně čeká, připravit se na veřejnou projekci, která proběhne v září v rámci Babího léta… Těšíme se na Vás!

První kolo

K 15. červenci 2008 obdrželi členové odborné komise materiál na CD, obsahující anonymní prezentaci přihlášených výtvarníků. Komise tvorbu všech autorů ohodnotí, a po sečtení bodů bude známo 10 výtvarníků, kteří postoupí do dalšího kola. Kdo to bude? To se dozvíme prostřednictvím výstavy, která proběhne v době od 11. do 19. září 2008 v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí. S tvorbou všech zúčastněných výtvarníků se bude moci široká veřejnost seznámit díky projekci fotografií výtvarných děl, obohacené o komentáře samotných výtvarníků. Ta proběhne v rámci akce Babí léto v pátek 12. září ve 20 hodin u bývalé vězeňské kaple.