Úvod


Kdo to byl Rudolf Schlattauer?

Rudolf Schlattauer s Alicí Masarykovou a rodinou MUDr. J. B. Kraicze

Akademický malíř Rudolf Schlattauer (Hranice na Moravě 25.4.1861 – 3.1.1915 Valašské Meziříčí) byl textilním výtvarníkem, malířem a zakladatelem první gobelínové manufaktury v českých zemích, která ve Valašském Meziříčí působí dodnes. Jejím prostřednictvím přivedl do našeho města umělecké řemeslo, které navázalo na místní soukenické tradice a přitom odráželo soudobé trendy ve výtvarném umění. Byl sám výborným malířem, ale dokázal potlačit svou vlastní osobnost ve prospěch vyšších kulturních hodnot a přimět ke spolupráci další kvalitní umělce. Přestože produkce dílny narážela na neexistenci fungujícího trhu s uměním, nevzdal se svého cíle a neslevoval ze svých nároků. Získal pro svou práci politickou podporu, s jejíž pomocí zapojil umělecké řemeslo do státního vzdělávacího systému. Rudolf Schlattauer strávil ve Valašském Meziříčí pouze pár let, ale udělal za tu dobu z našeho města nesmazatelný bod na pomyslné mapě výtvarného umění. I proto bychom rádi oživili odkaz jeho životního díla: třeba zrovna tím, že propůjčíme jeho jméno Ceně podporující kvalitní výtvarné umění v našem městě.

Ohlédnutí za krátkými dějinami Ceny Rudolfa Schlattauera roku 2010.